Liander

Liander: van reactief naar proactief

Kennis van markt -en klantontwikkelingen, goede regievoering en voorspellend vermogen vormen kritieke suscesfactoren van de afdeling Klant & Markt Sales. Onder het motto ‘pro actief, planmatig & professioneel’ wordt een nieuwe manier van werken geimplementeerd. Kernaspecten:

  • professionaliseren door actief klantcontact, klantevents, opportunity-management en forecasting.
  • resultaatgericht werken door het gezamenlijk definiëren van doelstellingen en deze vervolgens echt in te zetten voor performance monitoring.

Ondersteuning Werkdag:

  • Interim management
  • Begeleiding & coaching